1. Home>
  2. Projecten

Hier zijn we aan de slag

Filter op:

Lees meer over:

Verkenning buitendijkse sedimentatie

We onderzoeken of het mogelijk is buitendijks slib vast te leggen, om het water helderder te maken en nieuwe kwelders te maken. meer lezen

Lees meer over:

Pilot Dubbele Dijk

Deze innovatieve dijkversterking combineert waterveiligheid met duurzame kansen voor de economie, natuur en recreatie. Met de dijk wordt ingespeeld op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Kansen voor de... meer lezen

Lees meer over:

Pilot Mosselbanken

De verdwenen mosselbanken in de Waddenzee proberen we opnieuw aan te leggen. Mosselen en andere schelpdieren en vissen kunnen hier voedsel en beschutting vinden. meer lezen

Lees meer over:

Polder Breebaart

De verhoogde slibconcentratie van de Dollard bedreigt de vismigratie, broedende vogels en biodiversiteit. De herinrichting van polder Breebaart moet de natuurwaarden herstellen en het gebied beter ontsluiten voor... meer lezen

Lees meer over:

Kleine Polder

De Kleine Polder is een belangrijk onderdeel van het landschap langs de Eems. Met bewoners zijn plannen gemaakt om de natuur en recreatiemogelijkheden langs de Eems te versterken.   meer lezen

Lees meer over:

Groote Polder

De Groote Polder is een belangrijk onderdeel van het landschap langs de Eems. Samen met de dorpsbewoners zijn plannen gemaakt om de natuur en recreatiemogelijkheden langs de Eems te versterken. meer lezen

Lees meer over:

Vogelbroedeiland

Door de aanleg van een vogelbroedeiland krijgen de vogels weer een goede plek om te leven en rustig te broeden. meer lezen

Lees meer over:

Rijke Dijk

We maken het gebied langs de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl aantrekkelijker voor vissen en vogels met een palenbos en getijdepoelen. meer lezen

Lees meer over:

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

Door jaarlijks een dunne laag waddenslib uit de Eems-Dollard aan te brengen op arme zandgronden kan de productiviteit van die grond behoorlijk worden verbeterd. meer lezen

Lees meer over:

Pilot Persen bouwelementen

We gebruiken slib uit de Eems-Dollard om bouwblokken te persen. We experimenteren met toevoegingen om er sterke, duurzame bouwelementen van te kunnen maken. meer lezen

Lees meer over:

Pilot Ophogen landbouwgrond

We testen op kleine schaal het ophogen van laaggelegen landbouwgrond met slib. Dit kan zorgen voor een hogere opbrengst van gewassen, vermindering van veenoxidatie en verbetering van de waterhuishouding. meer lezen

Lees meer over:

Pilot Kleirijperij

We doen een proef om klei te maken van slib uit de Eems-Dollard. Deze klei moet geschikt zijn om de dijken te versterken. Als de proef lukt hoeven we geen klei meer te importeren. meer lezen