1. Home>
  2. Projecten>
  3. Brede Groene Dijk
Bekijk foto's Bekijk projectvideo Bekijk projectvideo

Brede Groene Dijk

Project in het kort

Doel:

De Brede Groene Dijk is een demonstratieproject van waterschap Hunze en Aa’s. In dit project testen we of de noodzakelijke dijkversterking bij de Dollard met klei en slib uit het gebied kan worden gerealiseerd: in de vorm van een brede groene dijk met grasbekleding. Hiervoor is heel veel klei nodig. In de pilot Kleirijperij (een ander project uit het programma Eems-Dollard 2050) wordt daarvoor slib uit de Dollard gerijpt tot klei.

Verwachte einddatum:

De 1 km lange Brede Groene Dijk is eind 2022 klaar.

Locatie:

Langs de Dollarddijk, ter hoogte van de Carel Coenraadpolder, in de buurt van het Ambonezenbosje.

wat we doen:

  • We onderzoeken hoe we een sterke zeedijk kunnen maken met materiaal uit de omgeving. Voor de kleirijperij is klei gehaald uit de kwelders die ervoor liggen, slib uit polder Breebaart en uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl.
  • Bij het onttrekken van het slib uit de kwelders ontstaat een plas met een eiland (Klutenplas). Dit eiland is ingericht als broedeiland voor kluten en andere wadvogels.
  • In de kleirijperij wordt slib gedroogd, ontzilt en gerijpt tot dijkenklei. Die klei wordt gebruikt voor de versterking van de zeedijk; de Brede Groene Dijk.
  • In eerste instantie wordt op deze manier 1 km zeedijk aangelegd. Na de aanleg wordt deze dijk gedurende een aantal jaren nauwlettend gemonitord (2022-2024).
  • Zijn de resultaten van de toetsing goed, dan is het de bedoeling dat ook de rest van de Dollardijk op deze manier wordt versterkt.

Hoe ver we zijn:

Het klei is uit de kwelders gehaald. Hierdoor ontstond een vogelbroedeiland, de klutenplas. Het slib uit de polder en zeehaven wordt gerijpt in de kleirijperij.

We testen of we de dijk kunnen versterken met een dijk die gemaakt is van klei en slib uit de Dollard. Met de Brede Groene Dijk beschermen we ook de natuur in de Eems-Dollard.

Kijk voor meer informatie over de Brede Groene Dijk op de website van waterschap Hunze en Aa’s.

Foto: Waterschap Hunze en Aa’s

 

Groninger Landschap

Het mooie van het programma ED2050 is dat we het noodzakelijke natuurherstel van het Eems-Dollard estuarium niet alleen vanuit natuur aanvliegen, maar ook vanuit het perspectief van kustveiligheid en duurzame economische ontwikkeling van de Groninger havens.

Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Erik Jolink

Projectleider Brede Groene Dijk

0598 - 693249

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen