Home » Projecten » Brede Groene Dijk
Bekijk foto's Bekijk video

Brede Groene Dijk

Project in het kort

Status:

Doel:

We onderzoeken of we de noodzakelijke dijkversterking bij de Dollard kunnen realiseren met klei en slib uit de Dollard, Met de Brede Groene Dijk werken we aan de veiligheid van de zeedijk én tegelijkertijd lossen we een deel van de slibproblematiek in de Eems-Dollard op.

Verwachte einddatum:

De 1 km lange Brede Groene Dijk is eind 2022 aangelegd. Na een paar jaar monitoren (2022-2025) weten we wat de resultaten zijn.

Locatie:

Langs de Dollarddijk, ter hoogte van de Carel Coenraadpolder, in de buurt van het Ambonezenbosje.

wat we doen:

  • We onderzoeken hoe we een sterke zeedijk kunnen maken met materiaal uit de omgeving. Hiervoor haalden we klei uit de kwelders voor de dijk, en slib uit polder Breebaart en het Zeehavenkanaal van Delfzijl.
  • Bij het weghalen van het slib uit de kwelder is een plas ontstaan, de Klutenplas. In de plas ligt een broedeiland voor kluten en andere wadvogels.
  • Dit slib wordt gedroogd, ontzilt en gerijpt tot dijkenklei in de kleirijperij. De klei wordt gebruikt voor de versterking van de zeedijk; de Brede Groene Dijk.
  • In eerste instantie leggen we op deze manier 1 km zeedijk aan. Na de aanleg houden we deze dijk een aantal jaren nauwlettend in de gaten (2022-2024).
  • Zijn de testresultaten goed, dan is het de bedoeling dat we ook de rest van de Dollardijk op deze manier versterken.

Hoe ver we zijn:

In 2021 testen we of de gerijpte slib geschikt is voor dijkenklei en hoe we deze dijk dan het beste kunnen aanleggen. Hiervoor is een proefdijk op de kwelder aangelegd. Ook is de klei in de Deltagoot getest en vindt laboratoriumonderzoek plaats.
Al een paar jaar komen er veel vogels naar het broedeiland in de Klutenplas om te broeden.

Meer informatie

De Brede Groene Dijk is een demonstratieproject van waterschap Hunze en Aa’s. Kijk voor meer informatie over de Brede Groene Dijk op de website van waterschap Hunze en Aa’s.

 

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Sander Dijk

projectleider pilot Ophogen landbouwgrond en omgevingsmanager Brede Groene Dijk

0598 - 69 36 17

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen