Home » Projecten » Pilot Dubbele Dijk
Bekijk foto's Bekijk video

Pilot Dubbele Dijk

Project in het kort

Status:

Doel:

Als onderdeel van de dijkversterking Eemshaven- Delfzijl ontwikkelde de provincie Groningen samen met het waterschap Noorderzijlvest een nieuwe soort dijk: de Dubbele Dijk. Bij het ontwikkelen van deze duurzame dijk is rekening gehouden met de stijging van de zeespiegel door klimaatveranderingen. De Dubbele Dijk is niet alleen goed voor onze veiligheid, maar ook voor de natuur, landbouw en recreatie.

Verwachte einddatum:

Het gebied wordt ingericht tussen 2018 en 2022.

Locatie:

Bij Nieuwstad, ten zuiden van de Eemshaven (zeedijk bij Bierum)

wat we doen:

  • De Dubbele Dijk bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken samen beschermen ons tegen het hoge water. De tweede dijk maken we van afgeschoven teeltaarde.
  • In de zeedijk leggen we een getijdenduiker aan waardoor het water in en uit het tussengebied kan stromen (getijdewerking).
  • Het gebied tussen de dijken bestaat uit twee gedeelten. Van het zuidelijke deel (ongeveer 10 hectare) maken we een gebied met eb en vloed, waar slib kan bezinken en een nieuwe pionierkwelder ontstaat. Het vormt een natuurlijk filter dat helder, voedselrijk water levert aan het noordelijke deel.
  • In het noordelijke deel (ongeveer 27 hectare) is ruimte om te experimenten met de kweek van schaal- en schelpdieren. Ook is er plek voor zilte of zouttolerante landbouw.
  • Tussen beide delen maken we een opening, zodat helder water van het zuidelijk deel naar het noordelijk deel kan stromen.

Hoe ver we zijn:

De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl is verhoogd en de tweede, lagere dijk is aangelegd. Het noordelijke deel van het tussengebied wordt landbouwklaar gemaakt. De contouren van de eerste proefopstellingen voor zilte teelt en aquacultuur worden zichtbaar. In het zuidelijk deel zijn de voorbereidingen voor de inrichting gestart.

Achtergrondinformatie

Er komen steeds minder vogels en vissen voor in de Eems-Dollard. Dat komt doordat er te weinig geleidelijke overgangen tussen land en water zijn en doordat het water heel erg troebel is. In het tussengebied van de Dubbele dijk stroomt zout water in- en uit via een getijdeduiker. Het slib dat met het water mee stroomt, kan er bezinken. Aan de ene kant zorgt dat voor minder slib in de Eems-Dollard en aan de andere kant draagt het bij aan het herstel van de natuurlijke overgangen in het gebied. Er ontstaan daarmee aantrekkelijk leefgebieden voor vogels en vissen.

Met de dijk wordt ingespeeld op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Het steeds zouter worden van de bodem (verzilting) vormt een bedreiging voor reguliere landbouw in de kustzone. Het tussengebied van de Dubbele dijk biedt nieuwe kansen voor andere vormen van landbouw. Zo starten we op experimentele basis met zilte teelt van schelpdieren en eetbare planten. Hierdoor verliezen deze gronden langs de kust hun economische waarde niet, maar neemt deze waarschijnlijk zelfs toe. De kennis die we opdoen met dit proefproject kan ook op andere plekken in Nederland (of daarbuiten) worden gebruikt.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Gert Noordhoff

projectleider Dubbele Dijk (exploitatie)

050 - 316 42 82

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen