Home » Projecten » Groote Polder / Eemszijlen
Bekijk foto's

Groote Polder / Eemszijlen

Project in het kort

Status:

Doel:

We willen de laag gelegen kustzone natuurlijker inrichten, zodat deze kan meegroeien met de zeespiegelstijging en een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water ontstaat. Dit gebied leent zich daarna voor het vergroten van recreatiemogelijkheden, terwijl het een gebied blijft waar dorpsbewoners kunnen wandelen en recreëren. Het Groninger Landschap, provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeente Eemsdelta trekken het project Eemszijlen. Ze werken samen met waterschap Hunze en Aa's, Groningen Seaports, ondernemers, bewoners en experts de de ideeën verder uit.

Mijlpalen:

Eerste verkenning 2018-2020. .
MIRT onderzoek 2021-2022
Planvoorbereiding 2021-2023
Uitvoering vanaf eind 2022.

Verwachte einddatum:

2026.

Locatie:

Tussen Termunterzijl en Borgsweer (40 hectare) en het centrum van Delfzijl

wat we doen:

  • We gebruiken de ideeën en wensen van bewoners voor herinrichting van de Groote Polder als basis voor de verdere uitwerking van de plannen.
  • We onderzoeken de effecten van het omleggen van het spui en de zoet-zout overgang.
  • We onderzoeken de mogelijkheden om zoutindringing bij de zeesluizen te voorkomen.
  • We maken een maatschappelijke kosten-baten analyse.
  • We onderzoeken een nieuwe route om de verbinding tussen Delfzijl en de dorpen veiliger te maken (Valgenweg).
  • We vragen financiering aan voor de omlegging van het spui, de zoet-zoutverbinding en recreatiesluis.

Hoe ver we zijn:

Alle partijen zijn inmiddels betrokken bij het project. De onderzoeken naar de effecten van het omleggen van het spui, de zoet-zout overgang en de recreatiesluis worden in 2021 en 2022 in beeld gebracht. Hierbij gaat het voornamelijk om de effecten op het watersysteem, de ecologie-vismigratie en economie.. Subsidie is aangevraagd voor het omleggen van het spui, de zoet-zout overgang en de recreatiesluis. Voor de inrichting van de Groote polder zijn de financiën beschikbaar. Deze kan als eerste mogelijk eind 2022 in uitvoering gaan. Voor die tijd willen we ook weten of we verder kunnen met de omlegging van het spui en de zoet-zout overgang. Dit heeft nogal invloed op de inrichting van de Groote Polder, daarom doen we hier nu ook veel onderzoek naar.

De Groote Polder is een belangrijk onderdeel van het landschap langs de Eems. Het gebied ligt tussen Oosterhorn en Termuntenzijl, het laagst gelegen stukje van Groningen, direct achter de dijk. Hier willen we een overgangsgebied maken tussen land en water, zodat we op een natuurlijke manier de kustzone kunnen ophogen. Dit gebied biedt ook goede kansen om een zoet-zout overgangsgebied en een nieuwe spuilocatie te realiseren voor het Eemskanaal. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om het huidige spui in het centrum van Delfzijl om te bouwen als recreatiesluis en de omgeving rond de Damsterhaven aantrekkelijker te maken voor recreatie. We werken de ideeën verder uit samen met de betrokken organisaties, omwonenden en lokale ondernemers.

Kijk voor meer informatie over de herinrichting van Groote Polder op de website van de provincie Groningen. Meer informatie over het project Eemszijlen vindt u op de website van de gemeente Eemsdelta.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Matthijs Buurman

projectleider Groote Polder

050 - 316 42 58

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen