Home » Projecten » Groote Polder / Eemszijlen
Bekijk foto's Bekijk video

Groote Polder / Eemszijlen

Project in het kort

Status:

Doel:

We willen de laag gelegen kustzone natuurlijker inrichten, zodat deze kan meegroeien met de zeespiegelstijging en een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water ontstaat. Dit gebied leent zich daarna voor het vergroten van recreatiemogelijkheden, terwijl het een gebied blijft waar dorpsbewoners kunnen wandelen en recreëren. Het Groninger Landschap, provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeente Eemsdelta trekken het project Eemszijlen. Ze werken samen met waterschap Hunze en Aa's, Groningen Seaports, ondernemers, bewoners en experts de de ideeën verder uit.

Mijlpalen:

Aangepaste planning:
MIRT-onderzoek 2021-2022
Eerste formele inspraak 8 juni - 20 juli 2022
Planvorming 2023
Uitvoering vanaf 2024.

Verwachte einddatum:

Nog onbekend

Locatie:

Groote Polder tussen Termunterzijl en Borgsweer (40 hectare) en het centrum van Delfzijl

wat we doen:

  • We gebruiken de ideeën en wensen van bewoners voor herinrichting van de Groote Polder als basis voor de verdere uitwerking van de plannen.
  • We onderzoeken de effecten van het omleggen van het spui en de zoet-zout overgang.
  • We onderzoeken de mogelijkheden om zoutindringing bij de zeesluizen te voorkomen.
  • We maken een maatschappelijke kosten-baten analyse.
  • We onderzoeken een nieuwe route om de verbinding tussen Delfzijl en de dorpen veiliger te maken (Valgenweg).
  • We vragen financiering aan voor de omlegging van het spui, de zoet-zoutverbinding en recreatiesluis.

Hoe ver we zijn:

Alle partijen zijn inmiddels betrokken bij het project. De onderzoeken naar de effecten van het omleggen van het spui, de zoet-zoutovergang en de recreatiesluis worden in 2021 en 2022 in beeld gebracht. Hierbij gaat het voornamelijk om de effecten op het watersysteem, de ecologie-vismigratie en economie. Subsidie is aangevraagd voor het omleggen van het spui, de zoet-zoutovergang en de recreatiesluis. Voor de inrichting van de Groote polder zijn de financiën beschikbaar.

Het project Kustontwikkeling Eemszijlen speelt zich af in de kustzone van de gemeente Eemsdelta. De initiatiefnemers van het project willen deze kustzone voorbereiden op klimaatverandering, zodat toekomstige generaties er kunnen blijven wonen, werken en recreëren. In de Kennisgeving Voornemen en Participatie staat welke ideeën er leven, hoe de besluitvorming verloopt en hoe inwoners worden betrokken bij de planvorming. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden de stappen van dit milieueffectenonderzoek geschetst. Op deze beide notities kwamen 13 reacties binnen met 61 vragen, zorgen en aanbevelingen. In de reactienota staat het antwoord hierop. De resultaten van deze openbare procedure worden meegenomen in het verdere verloop van de verkenning.

Lees meer over het project Eemszijlen op de website van de provincie Groningen.

 

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Matthijs Buurman

projectleider Groote Polder

050 - 316 42 58

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen