1. Home>
  2. Projecten>
  3. Groote Polder
Bekijk foto's

Groote Polder

Project in het kort

Doel:

Het gebied krijgt een functie als brakwater natuurgebied, recreatiegebied en natuurlijke slibinvang. Daarmee kan het een geleidelijke overgang vormen tussen land en zee. Het blijft een gebied waar dorpsbewoners kunnen wandelen en recreëren. Het Groninger Landschap en de gemeente Delfzijl werken samen met bewoners en experts de plannen verder uit.

Verwachte einddatum:

Verkenning 2018, planvoorbereiding 2019-2020, uitvoering 2021-2022

Locatie:

Tussen Termunterzijl en Borgsweer

wat we doen:

  • De inventarisatie van de ideeën en wensen van bewoners voor een herinrichting van de Groote Polder gebruiken we als basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

De Groote Polder is een belangrijk onderdeel van het landschap langs de Eems. Samen met de dorpsbewoners zijn plannen gemaakt om de natuur en recreatiemogelijkheden langs de Eems te versterken.

Groninger Landschap

Het mooie van het programma ED2050 is dat we het noodzakelijke natuurherstel van het Eems-Dollard estuarium niet alleen vanuit natuur aanvliegen, maar ook vanuit het perspectief van kustveiligheid en duurzame economische ontwikkeling van de Groninger havens.

Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Rob Reintsema

projectleider

050 - 313 59 01

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen