1. Home>
  2. Projecten>
  3. Marconi
Bekijk foto's Bekijk projectvideo Bekijk projectvideo

Marconi

Project in het kort

Doel:

Met het project Marconi wil de gemeente het stadscentrum van Delfzijl weer verbinden met de Waddenzee. Het op de zee gerichte karakter van de havenstad raakte verloren door grootschalige industrialisering in de tweede helft van de vorige eeuw. Nu krijgt de stad weer een nieuw gezicht, als toegangspoort naar het Werelderfgoed Waddenzee. Als onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050 richt het project Marconi-Buitendijks zich op de aanleg van een kwelderlandschap voor de kust. Doel is om de natuur te verbeteren door te zorgen voor een uitbreiding van leefgebieden voor dieren en planten, zoals schorren en zilte graslanden. Daarnaast willen we het gebied vergroten waar slib kan bezinken.

Verwachte einddatum:

Najaar 2020.

Locatie:

Delfzijl

wat we doen:

  • Aan de kust van Delfzijl leggen we 16 hectare pionierkwelder, een vogelbroedeiland en 13 hectare recreatiekwelder aan. Dit wordt een aantrekkelijk gebied met zilte begroeiing en vogels. Recreanten kunnen gebruik maken van het wandelpad door het kwelderlandschap.
  • We vergroten het bestaande stadsstrand van Delfzijl van 0,7 hectare naar 2,3 hectare.
  • We verleggen de zeedijk landinwaarts om het strand te kunnen vergroten.
  • De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.

Hoe ver we zijn:

Inmiddels is de pionierkwelder opgeleverd en ingericht als natuurgebied. Het stadsstrand is vergroot. Het vogelbroedeiland en de recreatiekwelder zijn aangelegd.

Het Marconi-project geeft Delfzijl een nieuw aangezicht. Het stadscentrum krijgt verbinding met de zeedijk, Aan de kust komt meer ruimte voor natuur en er komen extra recreatiemogelijkheden.

Kijk hier voor meer informatie over het project Marconi Buitendijks en de aanleg van de pionierkwelder. Ook het Vogelbroedeiland maakt deel uit van het Marconi-project.

 

Omdat we ons realiseerden dat we de problematiek van de Eems-Dollard alleen met elkaar kunnen aanpakken, hebben we nu het programma ED2050. Voor mij zit alles hierin: samenwerking, waterkwaliteit en natuur, leefomgeving èn circulaire economie. Van bagger via dijk en bouwsteen naar een gezond estuarium!

Elze Klinkhammer, directeur Rijkswaterstaat Noord

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Jornand Veldman

projectleider Marconi Delfzijl

06-46716829

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen