Home » Projecten » Marconi buitendijks
Bekijk foto's Bekijk video

Marconi buitendijks

Project in het kort

Status:

Doel:

Het op de zee gerichte karakter van de havenstad raakte verloren door grootschalige industrialisering in de tweede helft van de vorige eeuw. Door het project Marconi Buitendijks is het stadscentrum van Delfzijl weer verbonden met de Waddenzee. De kust bij Delfzijl kreeg een nieuw gezicht en vormt nu een aantrekkelijke toegangspoort naar het Werelderfgoed Waddenzee. Als onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050 richt het project Marconi-Buitendijks zich op de aanleg van een kwelderlandschap voor de kust. Doel is om de natuur te verbeteren door uitbreiding van leefgebieden voor dieren en planten, zoals schorren en zilte graslanden. Daarnaast vergroten we het gebied waar slib kan bezinken.

Verwachte einddatum:

Juni 2021.

Locatie:

Delfzijl

wat we doen:

  • We legden een pionierkwelder van 16 hectare, een hoge kwelder van 13 hectare en een vogelbroedeiland aan. Het nieuwe kwelderlandschap versterkt de waddennatuur en vergroot het gebied waar slib uit de Eems kan bezinken. Het uitkijkpunt aan de rand van de kwelder biedt een goed uitzicht over het gebied.
  • We verlegden de zeedijk landinwaarts om (buiten de bestaande Natura-2000 grens) een groter en hoger stadsstrand van 2,3 hectare aan te leggen.
  • We richten de nieuwe zeedijk is in als aantrekkelijke fiets- en wandelboulevard. Voor bezoekers met campers legden we een ruime camperparkeerplaats aan
  • Een nieuwe brug over industrieweg en industriespoor biedt fietsers en wandelaars een veilige verbinding tussen boulevard, strand, kwelders en stadscentrum.

Hoe ver we zijn:

De pionierkwelder is opgeleverd. Het vogelbroedeiland en de recreatiekwelder zijn aangelegd. Het stadsstrand is vergroot. De boulevard en brug naar het centrum zijn aangelegd.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over het project Marconi Buitendijks en de aanleg van de pionierkwelder.

 

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Gemeente Eemsdelta

Klant Contact Centrum

(geen netnummer) 140596

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen