1. Home>
  2. Projecten>
  3. Marconi
Bekijk foto's

Marconi

Project in het kort

Doel:

Met het project Marconi wil de gemeente het stadscentrum van Delfzijl weer verbinden met de Waddenzee. Het op de zee gerichte karakter van de havenstad raakte verloren door grootschalige industrialisering in de tweede helft van de vorige eeuw. Nu krijgt de stad weer een nieuw gezicht, als toegangspoort naar het Werelderfgoed Waddenzee. Als onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050 richt het project Marconi-Buitendijks zich op de aanleg van een kwelderlandschap voor de kust. Doel is om de natuur te verbeteren door te zorgen voor een uitbreiding van leefgebieden voor dieren en planten, zoals schorren en zilte graslanden. Daarnaast willen we het gebied vergroten waar slib kan bezinken.

Verwachte einddatum:

Najaar 2020. Inmiddels is de kwelder opgeleverd en ingericht als natuurgebied. Het stadsstrand is vergroot. Het vogelbroedeiland en recreatiekwelder zijn aangelegd.

Locatie:

Delfzijl

wat we doen:

  • Aan de kust van Delfzijl leggen we 16 hectare pionierkwelder, een vogelbroedeiland en 13 hectare recreatiekwelder aan. Dit wordt een aantrekkelijk gebied met zilte begroeiing en vogels. Recreanten kunnen gebruik maken van het wandelpad door het kwelderlandschap.
  • We vergroten het bestaande stadsstrand van Delfzijl van 0,7 hectare naar 2,3 hectare.
  • We verleggen de zeedijk landinwaarts om het strand te kunnen vergroten.
  • De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.

Hoe ver we zijn:

Inmiddels is de kwelder opgeleverd en ingericht als natuurgebied. Het stadsstrand is vergroot. Het vogelbroedeiland en recreatiekwelder zijn aangelegd.

Het Marconi-project geeft Delfzijl een nieuw aangezicht. Het stadscentrum krijgt verbinding met de zeedijk, Aan de kust komt meer ruimte voor natuur en er komen extra recreatiemogelijkheden.

Het project Marconi Buitendijks is de eerste concrete uitwerking van het Programma Marconi. Klimaatverandering stelt nieuwe eisen aan de zeedijk door zwaardere stormen, hogere golven en zeespiegelstijging. Bodemdaling door de gaswinning en aardbevingsrisico leggen daar nieuwe eisen naast. De zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven wordt bij Delfzijl 10 tot 15 meter breder en twee meter hoger dan de huidige dijk. De noodzakelijke verhoging neemt naar het noorden geleidelijk af en is vrijwel nul bij de Eemshaven. Bij het centrum van Delfzijl wordt de dijk  landinwaarts verlegd. Het bestaande stadsstrand wordt in oude glorie hersteld en vergroot van 0,7 tot circa 2,3 hectare.

Boulevard en strand

De nieuwe zeedijk wordt bij Delfzijl ingericht als een goed toegankelijke fiets- en wandelboulevard en een aantrekkelijke toeristisch-recreatieve verblijfsruimte: een multifunctionele kering. Het strand wordt deels verhoogd en er komen voorzieningen voor badgasten. Tussen het lage en het hoge deel van het strand komt een waterornament voor kinderen. De gemeente richt zich in de eerste plaats op wonen, winkelen, zorg en onderwijs. Ook het stadscentrum verandert. Het uitgaanscentrum en het winkelgebied worden ruimtelijk geconcentreerd en krijgen een  kwaliteitsimpuls

Rijke Dijk

De hele zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven wordt een Rijke Dijk. Een Rijke Dijk verbindt land en zee. Hij biedt onderaan de dijk leefruimte voor zeeleven en vogels. Beneden de hoogwaterlijn ontstaat een meer natuurlijke overgang tussen land en water. Dat is goed voor de vogels en vissen. Door meer ruimte te bieden voor de natuur is de zeedijk ook aantrekkelijker voor recreanten.

 

Omdat we ons realiseerden dat we de problematiek van de Eems-Dollard alleen met elkaar kunnen aanpakken, hebben we nu het programma ED2050. Voor mij zit alles hierin: samenwerking, waterkwaliteit en natuur, leefomgeving èn circulaire economie. Van bagger via dijk en bouwsteen naar een gezond estuarium!

Elze Klinkhammer, directeur Rijkswaterstaat Noord

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Jornand Veldman

projectleider Marconi Delfzijl

06-46716829

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen