1. Home>
  2. Projecten>
  3. Ophogen landbouwgrond
Bekijk foto's

Ophogen landbouwgrond

Project in het kort

Doel:

We doen ervaring op met de technische, juridische en financiële haalbaarheid van het ophogen van landbouwgrond in het Groningse veengebied. Het gaat hierbij om laaggelegen gronden in Groningen, waar veenoxidatie een probleem is. Deze gronden hebben al een kleidek bovenop het veen, maar deze is niet altijd dik genoeg om het veen te beschermen tegen oxidatie. We gebruiken zout slib uit de Eemshaven, dat moet rijpen tot bewerkbare landbouwgrond. We onderzoeken ook of we dit op grote schaal kunnen toepassen.

Mijlpalen:

Plan van aanpak klaar: 2017
Start proefproject: 2018

Verwachte einddatum:

Plan van aanpak klaar: 2017 Start uitvoering proefproject: 2020

Locatie:

Veengebied Groningen

wat we doen:

  • We stellen een plan van aanpak op om de haalbaarheid van ophoging van landbouwgrond in het veengebied in beeld te brengen.
  • We maken ongeveer 4 hectare laaggelegen landbouwgrond 1 meter hoger door slib uit de Eems-Dollard aan te brengen.
  • We kijken hoe landbouwgrond met een laag slib erop reageert als het gaat om inklinking, ontwatering en ontzilting (het minder zout maken) en de geschiktheid voor toekomstig agrarisch gebruik.
  • We maken daarbij gebruik van opgedane kennis en ervaringen van al uitgevoerde ophogingsprojecten in Duitsland.
  • We brengen in beeld welke mogelijkheden er zijn om de toepassing op grote schaal uit te voeren in het Groningse veengebied.

We testen op kleine schaal het opbrengen van slib op laaggelegen landbouwgrond. Dit kan onder andere zorgen voor een hogere opbrengst van gewassen, de zogenaamde ‘oxidatie’ van veengronden tot stilstand brengen en de waterhuishouding verbeteren.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Sander Dijk

projectleider pilot Ophogen landbouwgrond

06-40687960

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen