1. Home>
  2. Projecten>
  3. Pilot Kleirijperij
Bekijk foto's

Pilot Kleirijperij

Project in het kort

Doel:

Met de pilot Kleirijperij onderzoeken we innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Het zogenaamde ‘rijpen van klei’ gebeurt op twee verschillende locaties in een kleirijperij.

Mijlpalen:

Realisatie en inrichting van de pilot: eerste helft 2018 Slib in de depots: tweede helft 2018 Monitoring van het proces van kleirijping: 2019 – 2021 Oplevering klei voor pilot Brede Groene Dijk: 2021

Verwachte einddatum:

2021

Locatie:

1) Delfzijl (Oosterhorn) 2) Kwelder langs de Dollarddijk (Polder Breebaart)

wat we doen:

  • We maken verschillende proefvakken op twee plekken: bij Delfzijl ongeveer 14 hectare en op de kwelder langs de Dollarddijk nog eens 10 hectare.
  • We vullen de proefvakken met slib uit het Zeehavenkanaal (locatie Delfzijl) en Polder Breebaart (locatie kwelder).
  • In de proefvakken passen we verschillende methoden toe om het slib tot klei te laten rijpen. We monitoren de effectiviteit van het rijpingsproces goed.
  • Na ongeveer 3 - 5 jaar is de klei klaar en brengen we het materiaal naar de Brede Groene Dijk.
  • We maken een haalbaarheidsstudie (of businesscase) ‘Klei maken van slib’. We wegen de kosten en baten af en kijken naar de risico's. Dat is nodig om - als het proefproject succesvol blijkt – ook op grotere schaal klei in kleirijperijen te kunnen maken.

Hoe ver we zijn:

Op twee plaatsen langs de Eems-Dollard zijn kleirijperijen gerealiseerd.

We doen een proef om klei te maken van slib uit de Eems-Dollard. Deze klei moet geschikt zijn om de dijken te versterken. Als de proef lukt hoeven we geen klei meer te importeren.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Bart Koster

projectleider pilot Kleirijperij

06-15068107

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen