Home » Projecten » Pilot Kleirijperij
Bekijk foto's Bekijk video

Pilot Kleirijperij

Project in het kort

Status:

Doel:

Met de pilot Kleirijperij onderzoeken we innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Het zogenaamde ‘rijpen van klei’ gebeurt op twee verschillende locaties in een kleirijperij.

Mijlpalen:

Realisatie en inrichting van de pilot: eerste helft 2018.
Slib in de depots: tweede helft 2018.
Monitoring van het proces van kleirijping: 2019 – 2022.
Oplevering klei voor pilot Brede Groene Dijk: 2022.
Publicatie eindrapportage pilot Kleirijperij: 2024

Verwachte einddatum:

2024

Locatie:

1) Delfzijl (Oosterhorn)
2) Kwelder langs de Dollarddijk (Polder Breebaart)

wat we doen:

  • We maakten verschillende proefvakken op twee plekken: bij Delfzijl ongeveer 14 hectare en op de kwelder langs de Dollarddijk nog eens 10 hectare.
  • We vulden de proefvakken met slib uit het Zeehavenkanaal (locatie Delfzijl) en Polder Breebaart (locatie kwelder).
  • In de proefvakken pasten we verschillende methoden toe om het slib tot klei te laten rijpen. We monitorden de effectiviteit van het rijpingsproces goed.
  • Na ongeveer 3 - 5 jaar was de klei klaar en brachten we het materiaal naar de Brede Groene Dijk. Op de kwelder legden we een proefdijk van 1 km aan om te onderzoeken hoe we met de gerijpte klei een Brede Groene Dijk kunnen realiseren.
  • We onderzochten de haalbaarheid van klei maken van slib. We wogen de kosten en baten af en keken naar de risico's. Dat is nodig om na succesvolle proefresultaten ook op grotere schaal klei in kleirijperijen te kunnen maken.
  • We publiceerden een eindrapport.
Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Bart Koster

projectleider pilot Kleirijperij

06 - 15 06 81 07

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen