Home » Projecten » Polder Breebaart
Bekijk video

Polder Breebaart

Project in het kort

Status:

Doel:

Het natuurgebied Polder Breebaart is sinds de opening in 2001 sterk opgeslibd. Door een duiker in de dijk stroomt het slibwater uit de Dollard de polder in en bezinkt. Deze sterke sedimentatie is niet goed voor de natuur. Daarom haalden we al het slib weg. Hierdoor kunnen vogels veiliger broeden en vissen weer rondtrekken. Daarnaast ontstaat ruimte om nieuw slib te laten bezinken. Verder verbeteren we de recreatieve voorzieningen.

Mijlpalen:

Start herinrichting Polder Breebaart: september 2018
Afronding uitvoering werkzaamheden: eind 2020
Feestelijke opening Polder Breebaart: september 2021

Locatie:

Termunten, bij de Punt van Reide

wat we doen:

  • We baggerden 70.000 m3 (kuub) slib en transporteerden dit naar de Kleirijperij waar het rijpt tot klei. Deze klei gebruikten we voor de aanleg van de Brede Groene Dijk.
  • We graafden een geul tussen het getijdengebied en de zoetwaterplas. Dit is extra gebied waar slib kan bezinken. We legden een verdiepte slibinvang aan om te testen of het slib dat het gebied instroomt op een bepaalde plaats geconcentreerd kan worden.
  • We verbreedden de geul tussen het vogeleiland en de dijk, zodat vossen niet meer op het eiland kunnen komen. Een deel van het vogeleiland plagden we af en maakten we met schelpen geschikt als broedgebied voor onder andere de kluut.
  • We herstelden de route die vissen gebruiken om het gebied in en uit te trekken (vismigratie).
  • We legden een duiker aan om de zoetwaterplas en het getijdengebied met elkaar te verbinden.
  • We plaatsten een vogelkijkhut die toegankelijk is voor mindervaliden en een kijkwand voor zeehonden. We plaatsten een kijkhut voor fotografen en vervingen het polderpad.

Natuur op de grens van zoet en zout

In dit nieuw ingerichte natuurgebied geeft het brakke water de kenmerkende planten en dieren van dit karakteristieke leefmilieu nieuwe kansen. Op de lage, vochtige plekken vind je zeekraal, schorrenkruid en het goudknopje. Ook de bedreigde broedvogels zoals de kluut, de kokmeeuw, visdief en noordse stern weten het gebied in goed te vinden. De polder herbergt de grootste klutenkolonie van Europa. Naast de steltlopers, ganzen en eenden, zijn er nu ook lepelaars en andere bijzondere vogelsoorten te zien.

Meer informatie

Lees hier meer over de natuur in Polder Breebaart.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Herwin Prins

projectleider Polder Breebaart en Kleine Polder

050 - 313 59 01

Stel een vraag

Velden met een * zijn verplicht.

Interessante verhalen en artikelen