1. Home>
  2. Projecten>
  3. Verkenning buitendijkse sedimentatie
Bekijk foto's

Verkenning buitendijkse sedimentatie

Project in het kort

Doel:

In de verkenning buitendijkse sedimentatie onderzoekt Rijkswaterstaat of het mogelijk is buitendijks slib vast te leggen. Het vastleggen van slib kan zorgen voor lagere slibconcentratie in het water. Hierdoor kan de algenproductie - het begin van de voedselketen - mogelijk weer toenemen. Daarnaast biedt buitendijks vastleggen kansen voor kwelderontwikkeling.

Verwachte einddatum:

Het MIRT-traject loopt van 2019 tot en met 2022.

Locatie:

Dollard

wat we doen:

  • We doen onderzoek naar verschillende varianten van buitendijkse sedimentatie voor slibinvang tegen vertroebeling en voor het creĆ«ren van nieuwe leefgebieden zoals kwelders.
  • We maken een analyse van de omgeving en diverse ontwerpen. We vragen experts om mee te denken over de ontwerpen en randvoorwaarden.
  • We bundelen de resultaten en zetten deze om in een voorkeursbeslissing.
  • Pas na deze verkenning kunnen we vaststellen of de plannen haalbaar zijn.

Rijkswaterstaat onderzoekt of het mogelijk is buitendijks slib vast te leggen. Door slib vast te leggen neemt de hoeveelheid slib in het water af en kan de algenproductie toenemen. Ook ontstaan mogelijkheden voor kwelderontwikkeling.

Foto Jan-Willem Lobeek

Niet met de ruggen tegen elkaar, maar met open vizier in verbinding met de ander het beste voor het kwetsbare natuurgebied en haar inwoners bewerkstelligen.

Jan-Willem Lobeek, directeur Natuur- en Milieufederatie Groningen

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Gosse Tjalsma

projectleider Verkenning buitendijkse sedimentatie

Betrokken Partijen

  • Rijkswaterstaat, verkenning buitendijkse sedimentatie

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen