Home » Projecten » Verkenning buitendijkse sedimentatie
Bekijk foto's

Verkenning buitendijkse sedimentatie

Project in het kort

Status:

Doel:

Het slibrijke water van de Dollard moet helderder en zuurstofrijker worden, wat goed is voor vogels, vissen en andere waterdieren. In deze proef onderzoekt Rijkswaterstaat of het vastleggen van slib aan de randen van de waterkant leidt tot minder slib in het water. De kwelders die zo ontstaan vormen geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water en tussen land en water. Vogels krijgen hierdoor meer geschikte broed- en rustplaatsen.

Verwachte einddatum:

Het MIRT-traject loopt van 2019 tot en met 2022.

Locatie:

Dollard.

wat we doen:

  • We onderzoeken verschillende manieren om buitendijks slib vast te leggen en nieuwe leefgebieden voor planten en dieren te creëren.
  • We maken een analyse van de omgeving en diverse ontwerpen. We vragen experts om mee te denken over de ontwerpen en randvoorwaarden.
  • We bundelen de resultaten en zetten deze om in een voorkeursbeslissing.
  • Pas na deze verkenning kunnen we vaststellen of de plannen haalbaar zijn.
Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Alex Steenbergen

projectleider Verkenning buitendijkse sedimentatie

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen