Home » Projecten » Verkenning buitendijkse slibsedimentatie
Bekijk foto's

Verkenning buitendijkse slibsedimentatie

Project in het kort

Status:

Doel:

Het slibrijke water van de Dollard moet helderder en zuurstofrijker worden, wat goed is voor vogels, vissen en andere waterdieren. In deze proef onderzoekt Rijkswaterstaat of het mogelijk is om slib op natuurlijke wijze uit het water te halen (slibsedimentatie). Het slib dat naar de bodem zinkt, vormt geleidelijke overgangen tussen land en water. Deze overgangen kunnen zich ontwikkelen tot nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. Ook willen we met deze proef kennis opdoen over het vastleggen van slib vanwege de zeespiegelstijging.

Mijlpalen:

Medio 2022 vindt besluitvorming plaats over de snelheid waarmee de pilot verder gebracht wordt.

Verwachte einddatum:

Het MIRT-verkenningstraject loopt van 2019 tot en met 2022.

Locatie:

Dollard.

wat we doen:

  • We onderzoeken verschillende manieren om buitendijks slib vast te leggen en nieuwe leefgebieden voor planten en dieren te creëren. Ook onderzoeken we of buitendijkse slibsedimentatie het land kan beschermen tegen zeespiegelstijging.
  • We maken een analyse van de omgeving en diverse ontwerpen. We vragen experts om mee te denken over de ontwerpen en randvoorwaarden.
  • We bundelen de resultaten en zetten deze om in een voorkeursbeslissing.
  • Pas na deze verkenning kunnen we vaststellen of de plannen haalbaar zijn.
Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Alex Steenbergen

projectleider Verkenning buitendijkse slibsedimentatie

06-15017955

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen