Home » Projecten » Verkenning VLOED
Bekijk foto's Bekijk video

Verkenning VLOED

Project in het kort

Status:

Doel:

De verkenning VLOED onderzoekt of het mogelijk is om lage landbouwgronden op grote schaal op te hogen en meer kleirijperijen in te richten om daar klei voor dijken te maken. Uiteindelijk is het onze bedoeling om de komende tientallen jaren grote hoeveelheden (bagger)slib uit de Eems-Dollard te gebruiken om het hoogteverschil tussen land en water te verkleinen. Daarmee kan de grond in de toekomst nog steeds gebruikt worden voor landbouw. Er komt dan minder veenoxidatie voor (inklinking van de bodem), verzilting van landbouwgronden vermindert, de waterhuishouding verbetert en de gewasopbrengst wordt hoger. Wanneer baggerslib niet wordt teruggestort in de Eems-Dollard, draagt dit bij aan het ecologisch herstel van het estuarium.

Mijlpalen:

2020: start verkenning.
September 2024: einde verkenning.

Locatie:

Het zoekgebied voor het ophogen van laaggelegen gebieden ligt rond het industrieterrein Oosterhorn in de gemeente Eemsdelta en deels in de gemeente Oldambt. Daar komt klei op veen voor en vinden bodemdaling en veenoxidatie plaats. Het zoekgebied voor kleirijperijen is de kustzone van Polder Breebaart tot de Duitse grens langs de Dollarddijk.

wat we doen:

  • We onderzoeken samen met betrokken gebiedspartners welke opgaven en belangen zij hebben die te maken hebben met het ophogen van landbouwgronden en het inrichten van kleirijperijen.
  • Ook onderzoeken we gezamenlijk deze opgaven en belangen kunnen uitvoeren.
  • Verder onderzoeken we de onder welke voorwaarden we dit samen kunnen doen (locaties, bodem, teelt, transport, wet- en regelgeving en draagvlak).
  • Tot slot onderzoeken we welke uitvoeringsstrategie we het beste kunnen volgen: waar kunnen we het beste starten, waarmee en hoe?
  • De resultaten van deze verkenning werken we uit in samenhangende aanpak, inclusief financiering en besluitvorming over een mogelijk vervolgtraject.

Meer weten

VLOED staat voor: Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard. Het onderzoek borduurt voort op proeven en projecten van het programma Eems-Dollard 2050:

Kijk op de website van de provincie Groningen voor meer informatie over VLOED. Kijk hier voor veelgestelde vragen over het ophogen van laag gelegen grond met slib uit de Eems-Dollard

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Albert Vos

Albert Vos

Projectleider VLOED

06-52761559

Interessante verhalen en artikelen