Home » Projects and pilots » Pilot ophogen landbouwgrond met slib uit de Eems Dollard

Pilot ophogen landbouwgrond met slib uit de Eems Dollard

Bij Borgsweer wordt het eerste perceel landbouwgrond opgehoogd met slib (foto waterschap Hunze en Aa's)