1. Home>
  2. Projecten>
  3. Rijke Dijk
Bekijk foto's

Rijke Dijk

Project in het kort

Doel:

We maken het gebied langs de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl tot een aantrekkelijker gebied voor vissen en vogels. Dat doen we door vluchtplaatsen te maken waar vogels tijdens hoogwater naartoe kunnen. Ook zorgen we voor broedgelegenheden voor de stern, visdief en bontbekplevier. Voor vissen en andere dieren maken we schuilplekken.

Verwachte einddatum:

2019 (de werkzaamheden worden gelijktijdig met de dijkversterking uitgevoerd)

Locatie:

Langs de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl

wat we doen:

  • Aanleg van getijdepoelen langs de dijk, een soort bak waarin bij eb water blijft staan. Het is daardoor een aantrekkelijke, natuurlijke leefomgeving voor verschillende soorten vissen, wieren en schelpdieren.
  • Aanleg van hoogwatervluchtplaatsen door strekdammen te verleggen en los te koppelen van de kust.
  • Aanleg van een verticaal palenbos. Aan de palen worden touwen bevestigd, waarop mosselen kunnen groeien.

Er komen steeds minder vogels in de Eems-Dollard. Dat komt doordat het water er heel erg troebel is, wat weer een negatief effect heeft op het voedsel dat vogels er kunnen vinden. Ook zijn er te weinig plekken waar vogels rustig kunnen broeden en waar ze heen kunnen als het hoogwater is.

Soorten vogels

De soorten die in het gebied thuis horen zijn: schelpdier-etende steltlopers (scholekster), duikende viseters (noordse stern, visdief) en bodemdier-eters in slikkige grond (kluut), maar ook de zwarte ruiter, bontbekplevier en tureluur.

Natuurlijk leefgebied

Door nieuwe hoogwatervluchtplaatsen en broedplaatsen aan te leggen, krijgen de vogels weer een goede plek om te rusten bij hoogwater en rustig te broeden. Door de strekdammen los te maken van de kust worden ze hierbij niet gestoord door mensen of bijvoorbeeld vossen. De aanleg van het palenbos zorgt voor betere omstandigheden voor mosselen. De getijdenpoelen bieden schuilmogelijkheden voor vissen en andere soorten.

Stand van zaken

Het palenbos en de eerste getijdepoel is gerealiseerd.

Foto van Eisse Luitjens

Eems-Dollard 2050 is een mooie samenwerking van gebiedspartners! Het koppelt projecten en opgaven en leidt tot prachtige innovaties, zoals de Dubbele Dijk; een unieke dijkversterking én een voorziening om slib te laten bezinken uit de Eems Dollard.

Eisse Luitjens, bestuurslid waterschap Noorderzijlvest

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Merijn Bolkestein

projectleider Rijke Dijk en Vogelbroedeiland

06-27277879

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen