Home » Slib op landbouwgrond, eerste ervaringen

01 oktober 2018

Slib op landbouwgrond, eerste ervaringen

Het slib uit de Eems-Dollard wordt gebruikt om landbouwgrond mee op te hogen. Harm de Vries (Ring Advies) vertelt mede namens de betrokken boeren tijdens de conferentie over de Eems-Dollard over de eerste ervaringen.

“We zijn van ver gekomen. Drie jaar geleden vroegen we ons af: Zou het wel kunnen? Hebben de gewassen er geen nadeel van? Nu zijn we zover dat we positieve signalen zien voor goede opbrengsten. De logistiek van het slib blijft een uitdaging. Laat je het eerst in een depot rijpen (kleirijperij) of transporteer je het vloeibare slib rechtsreeks naar de akkers? Of kun je het beter in droge vorm opbrengen op het land? Voordeel van een kleirijperij is dat je bespaart op het transport van waterrijk slib over langere afstanden. Daar staat tegenover dat de kleirijperij wel ruimte en tijd kost. Voor de landbouw kan de vraag in de toekomst mogelijk groter zijn als de uitkomsten van de pilot de eerste positieve signalen bevestigen. Het slib heeft grote potentie. “De met slib ingepolderde landbouwgronden in Groningen zijn namelijk de beste landbouwgronden van de wereld”, aldus Harm de Vries.

Verhalen en artikelen over dit project