Home » Subsidie voor Brede Groene Dijk

12 december 2017

Subsidie voor Brede Groene Dijk

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen.

Hunze en Aa’s ontving die subsidie van het Deltaplan Waterveiligheid (voorheen Hoogwaterbeschermingsprogramma) omdat de Brede Groene Dijk een unieke type dijk wordt, die van waarde kan zijn voor de rest van Nederland en zelfs daarbuiten.

Subsidie voor innovatie

De Brede Groene Dijk is mogelijk goedkoper in aanleg en biedt doorgaans meer bescherming dan traditionele dijken met een steen- of asfaltbekleding. Bovendien past het beter in het landschap. Aan de Groninger kust, middenin Natura 2000 gebied, wordt nu 1 km brede groene dijk aangelegd als proef, om te kijken of dit goed inzetbaar is aan de Waddenzeekust. En mogelijk kan het ook een oplossing zijn elders. Omdat dit op een innovatieve manier gebeurt, ontvangt waterschap Hunze en Aa’s 8,7 miljoen euro subsidie voor deze proef.

Veel klei nodig

De dijk langs de Dollard is weliswaar veilig genoeg, maar om aan de nieuwste veiligheidsnormen te voldoen moeten we totaal 17 km versterken. Daarvoor is heel veel klei nodig. Alleen dan is het mogelijk om de golfklappen die op de dijk slaan op te vangen, zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder te lijden heeft. Het gaat om 1,7 miljoen m3 klei, dat is gelijk aan ongeveer 75.000 vrachtauto’s. Die klei wordt niet met vrachtauto’s van ver aangeleverd, maar uit het gebied zelf gehaald. Klei van slib uit de kwelders, uit polder Breebaart en uit de haven van Delfzijl. Dit slib wordt gerijpt tot klei in een Kleirijperij: een pilotproject van vanuit ED2050 met het waterschap Hunze en Aa’s, Ecoshape, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Deltaplan Waterveiligheid, Groningen Seaports en het Groninger Landschap.

Verhalen en artikelen over dit project