Home » Top Rijkswaterstaat bezoekt Eems-Dollard

17 april 2018

Top Rijkswaterstaat bezoekt Eems-Dollard

De Directeur Generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom was afgelopen zaterdag vroeg uit de veren. Voorafgaand aan de officiële Slothandeling rond de Verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee maakte ze kennis met de Eems-Dollard en het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050). ’s Ochtends kwam ze aan bij Nieuw Statenzijl. De HID (hoofd ingenieur-directeur) van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Erica Slump, en de directeur Netwerkontwikkeling van dezelfde dienst, Elze Klinkhammer, stonden haar al in de regen op te wachten. Aan de hand van uiteenzettingen over de pilot Brede Groene Dijk en de Klutenplas door Erik Jolink (waterschap Hunze en Aa’s), polder Breebaart door Rob Reintsema (Groninger Landschap) en de Kleirijperij door Bart Koster (provincie Groningen) werd het verhaal van ED2050 verteld. Michèle Blom benadrukte, dat de manier waarop binnen ED2050 wordt samengewerkt aan ecologisch herstel, met aandacht voor circulaire economie en de relatie tussen de verschillende opgaven helemaal past bij de strategie van Rijkswaterstaat. En de regen dan? ‘Bij stoer werk past stoer weer’, aldus Michèle.

Verhalen en artikelen over dit project