Home » Uitkijkpunt in Kleine Polder uitgesteld

25 oktober 2021

Uitkijkpunt in Kleine Polder uitgesteld

Het Groninger Landschap is in september 2021 gestart met de herinrichting van de Kleine Polder in Termunterzijl. De plannen zijn opgesteld met bewoners en brengen natuur en recreatie samen. De werkzaamheden gaan tot dusver voorspoedig. De grondwerkzaamheden zijn bijna klaar en de inrichting van de natuureilanden kan beginnen. De realisatie van het uitkijkpunt is echter uitgesteld.

Reden hiervoor is dat de kosten voor de fundering van het uitkijkpunt aanzienlijk hoger door de prijsstijging van bouwmaterialen. Bovendien moet de fundering steviger worden, omdat de ondergrond ongeschikt blijkt voor de hoogte van de uitkijkpost.  Met een lengte van 10 meter zou de uitkijkpost boven de dijk uitsteken en vol in de wind staan. Het Groninger Landschap stelt de realisatie van het originele ontwerp uit tot hier een passender voorstel voor is. Begin 2022 wordt een nieuw ontwerp voor het uitkijkpunt in de Kleine Polder verwacht.

Natuur en recreatie

De Kleine Polder is in 2017 overgedragen aan Het Groninger Landschap. In de definitieve plannen wordt er een overgang gecreëerd tussen water en land, tussen zout en zoet. Het westelijke deel blijft een recreatief gebied. Naar wens van omwonenden wordt het strand bij de zwemplas uitgebreid. Ook komt er een wandelpad en speeleiland voor kinderen. Op het tweede eiland vanaf het westen komt het uitkijkpunt.

Aan de oostzijde worden natuureilanden ontwikkeld voor vogels om te broeden en te rusten bij hoogwater. Eén eiland wordt ingericht met riet, op de andere wordt een plas-dras situatie gecreëerd. Voor vissen worden tussen de eilanden waterplanten, kiezels en flauwe oevers aangebracht. Aan de noordkant van het gebied komen struiken die het het gebied aantrekkelijk maken voor overtrekkende vogels.

Het project Herinrichting Kleine Polder is een onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050.

Verhalen en artikelen over dit project