Home » Verrassende inzichten

05 oktober 2018

Verrassende inzichten

Professor Maarten Kleinhans is verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij doet onderzoek naar onder andere geomorfologie, estuaria, rivieren, delta’s en sedimentatie. Maarten legde tijdens de conferentie over de Eems-Dollard aan de hand van een heldere presentatie uit waardoor er zoveel slib in de Eems-Dollard zit. Vervolgens bezocht hij met de andere gasten de projecten in uitvoering. We vroegen hem naar zijn indrukken van het Programma Eems-Dollard 2050 en de conferentie.

Maarten: “Ik vond het een verrassend leuke conferentie. We zijn niet heel diep de inhoud ingegaan, maar dat was ook niet de bedoeling van de bijeenkomst. Er hing een verrassend positieve sfeer, ondanks de plannen die grootschaliger zijn dan de pilots nu, en zelfs ook binnendijks. Men lijkt in de omgeving echt betrokken bij het systeem en de waterkwaliteit. Zeespiegelstijging stond nog niet heel erg op het netvlies was mijn indruk. Een ander leuk inzicht was dat je blijkbaar toch al prima landbouw kunt doen op opgespoten slib zoals ze dat in Duitsland hebben gedaan.”

“Het Programma ED2050 betekent voor mij enige hoop. Hier is nou een systeem waar het lijkt te lukken om nu al de neuzen één richting in te krijgen. Bij de Westerschelde heb ik daar wat meer zorgen over omdat daar het economische belang zwaarder wordt gewogen (…) dan het ecosysteem en de lange termijn hoogwaterveiligheid. ED2050 is een programma waar we de eerste stappen kunnen zetten op aanpak van het probleem waar de deltacommissaris nog maar nauwelijks naar durft te hinten: grootschalige ruimtelijke keuzes die we de eerste helft van deze eeuw moeten gaan maken om al voorbereid te zijn als die zeespiegel volgende eeuw rapper gaat stijgen. Als dat lukt, houden we het misschien wel honderd jaar langer uit in de delta. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat de buitenste dijken versterken en verhogen de beste weg is voor de lange termijn. In elk geval zeker niet overal. Ik overweeg dan ook in het onderzoek meer de nadruk te gaan leggen op de relatie tussen zeespiegelstijging, de ontwikkeling van het ecosysteem en de lange termijn hoogwaterveiligheid!”

Verhalen en artikelen over dit project