1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Projecten>
  4. Vogelbroedeiland
Bekijk foto's

Vogelbroedeiland

Project in het kort

Doel:

We maken een vogelbroedeiland. Hiermee bieden we vogels zoals de noordse stern, het visdiefje, bontbekplevier en kluut een plek om te leven en rustig te broeden. Het eiland vermindert bovendien de overlast van vogels die nu op het bedrijventerrein van de Eemshaven broeden en beperkt het aantal vogelslachtoffers door windmolens.

Verwachte einddatum:

Januari 2017

Locatie:

Bij de Eemshaven

wat we doen:

  • Aanleggen van een broedeiland van ongeveer 2 hectare.
  • We zorgen voor gunstige omstandigheden voor broed- en trekvogels: voldoende natuurlijk voedsel, plaatsen om voor hoogwater te vluchten, en zo weinig mogelijk verstoring.

Er komen steeds minder vogels in de Eems-Dollard. Dat komt doordat het water er heel erg troebel is, wat weer een negatief effect heeft op het voedsel dat vogels er kunnen vinden. Ook zijn er te weinig plekken waar vogels rustig kunnen broeden en waar ze heen kunnen als het hoogwater is. Veel vogels broeden nu op het bedrijventerrein van de Eemshaven waar ze overlast veroorzaken. Bovendien zijn vogels hier regelmatig slachtoffer van aanvaringen met windmolens.

Soorten vogels

De soorten die in het gebied thuis horen zijn: schelpdier-etende steltlopers (scholekster), duikende viseters (noordse stern, visdief) en bodemdier-eters in slikkige grond (kluut), maar ook de zwarte ruiter, bontbekplevier en tureluur.

Natuurlijk leefgebied

Door een vogelbroedeiland aan te leggen, krijgen de vogels weer een goede plek om te leven en rustig te broeden. Op het eiland worden ze niet gestoord door mensen of roofdieren. Ook zorgen we ervoor dat de natuur weer meer in evenwicht komt, zodat vogels voldoende natuurlijk voedsel kunnen vinden.

Aanleg van het eiland

Het vogelbroedeiland is zichtbaar vanaf de dijk. De kern van het eiland bestaat uit zand. Aan de ene kant wordt een rand van stortsteen aangebracht tegen erosie en het wegspoelen van zand. De andere kant wordt afgewerkt met keileem. Zand en keileem komt vrij bij de verdieping van de vaargeul van de Eemshaven naar de Noordzee en wordt zo weer nuttig hergebruikt.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Merijn Bolkestein

projectleider Rijke Dijk en Vogelbroedeiland

06-27277879

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen

06 november 2019

23 oktober 2019