1. Home>
  2. Projecten>
  3. Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering
Bekijk foto's

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

Project in het kort

Doel:

We onderzoeken of het technisch, financieel en juridisch haalbaar is om slib uit de Eemshaven te gebruiken voor verbetering van landbouwgronden in de Veenkoloniën.

Mijlpalen:

Start proefproject: 2015
Proefproject klaar: 2022

Locatie:

Veenkoloniën

wat we doen:

  • We zoeken naar de beste manier om het slib op te slaan, te vervoeren en op landbouwgronden aan te brengen en daarmee de zandgrond in de Veenkoloniën te verbeteren.
  • We kijken of het aanbrengen van een laag slib op landbouwgrond zorgt voor betere opbrengsten en dus meerwaarde heeft voor boeren.
  • We doen ervaring op met de wet- en regelgeving van het opbrengen van slib op landbouwgrond.
  • We doen een haalbaarheidsonderzoek om te kijken of dit proefproject ook op grotere schaal rendabel kan zijn.

Door jaarlijks een dunne laag waddenslib uit de Eems-Dollard aan te brengen op arme zandgronden kan de productiviteit van die grond behoorlijk worden verbeterd. Bovendien vermindert het verstuiven van het zand erdoor. Bij vijf akkerbouwers en vijf veeteeltbedrijven in de Veenkoloniën wordt hiermee geëxperimenteerd met gewassen als gras, suikerbiet, snijmais en gerst.

Monitoring van de effecten

We houden de samenstelling en kwaliteit van het opgebrachte slib nauwkeurig in de gaten. In de proefgebieden liggen proefvakken met en zonder opgebracht slib naast elkaar. We bekijken wat het slib doet met de bodemvruchtbaarheid en de opbrengst van gewassen. Tot slot worden ook de eigenschappen van de gewassen, zoals bijvoorbeeld de voedingswaarde van gras, van de verschillende situaties met elkaar vergeleken.

Opschaling van de toepassing

Het slib is nu opgebracht op een aantal stukken zandgrond in de Veenkoloniën. Er is een zeer groot gebied van ongeveer 80.000 hectare waar sprake is van een vergelijkbare situatie. De aanvoer van het natte slib uit de Eems-Dollard moet over een grote afstand vervoerd worden. Dat kost veel geld. We zoeken daarom naar slimme, innovatieve manieren om het slib te transporteren zodat we de kosten mogelijk kunnen verlagen. De komende periode moet duidelijk worden of deze toepassing voor grotere oppervlakten rendabel kan worden ingezet.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Bart van der Kolk

Projectleider pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

06-21101109

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen