Home » Kijk terug: webinar VLOED over ontwikkeling kustgebied Eems-Dollard
Foto van een akker waar slib opgespoten wordt.

27 maart 2024

Kijk terug: webinar VLOED over ontwikkeling kustgebied Eems-Dollard

Op maandag 25 maart vond het webinar over de ontwikkeling van het kustgebied aan de Eems-Dollard plaats. Kijk hier het webinar terug.

Samenhangende aanpak

In het kustgebied van de Eems-Dollard staan we voor verschillende uitdagingen. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en de toekomst van de landbouw en de natuur staan onder druk. Hoe zorgen we dat komende generaties hier veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren? Voor deze uitdagingen is een samenhangend aanpak nodig. We willen tegelijkertijd de natuur van de Eems-Dollard verbeteren, laag gelegen (landbouw)percelen ophogen en de Dollarddijk versterken met gerijpte klei van dichtbij.

Wat moet er gebeuren?

In het webinar komen verschillende inhoudelijk deskundigen en bestuurders van de provincie Groningen, LTO en Het Groninger Landschap  aan het woord. Zij geven hun visie over wat er volgens hen in het gebied moet gebeuren. Wat hebben we al onderzocht? Hoe ziet die ophoging van gronden eruit? Kunnen we ook de leefbaarheid en het landschap versterken? Deze vragen komen tijdens het webinar aan bod.

Samenwerkende partijen

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van LNV, de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Oldambt, gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat en Groningen Seaports.

Verhalen en artikelen over dit project