Home » Webinar over ophogen landbouwgrond met Eems-Dollard slib
Slib op landbouwgrond Borgsweer

18 januari 2022

Webinar over ophogen landbouwgrond met Eems-Dollard slib

Landbouwgronden aan de Groningse kust hebben steeds meer last van bodemdaling en veenoxidatie. Kunnen we deze gronden behouden voor toekomstige generaties door ze te verhogen met slib uit de Eems-Dollard? Wat komt daarbij kijken? En wat betekent het voor de natuur, waterbeheer en landschap? Wie hier meer over wil weten, is van harte welkom op een webinar op 15 februari van 16 tot 17 uur.

Het webinar is onder meer bedoeld voor landeigenaren en inwoners uit de gemeenten Eemsdelta en Oldambt, bestuurders en leden van belangenorganisaties. De online bijeenkomst wordt georganiseerd door het waterschap Hunze en Aa’s en de provincie Groningen, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en Voedselkwaliteit, de gemeenten Eemsdelta en Oldambt, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat.

Programma en aanmelden

In het webinar hoort u meer over de ervaringen met een proef bij Borgsweer. Daar is een laag gelegen landbouwakker opgehoogd met slib uit de Eemshaven. De pilot Ophogen landbouwgrond levert veel kennis op. Bijvoorbeeld over hoe we zorgen voor een betere bodem, vruchtbaardere landbouwgrond én minder slib in de Eems-Dollard. Ook het grootschaliger ophogen van dalende (landbouw)gronden in Noordoost-Groningen komt aan bod. Hiervoor is nog veel onderzoek nodig, naar onder meer wet- en regelgeving, locaties en draagvlak. Lees verder over het programma en aanmelden. Kijk ook eens bij de vragen die bij een eerder webinar gesteld werden.

Kijk hier het webinar terug.

Verhalen en artikelen over dit project