Home » Contact » Colofon en disclaimer

Colofon en disclaimer

Colofon 

De website www.eemsdollard2050.nl is ontwikkeld door het Programma Eems-Dollard 2050 in samenwerking met GHO. Heb je een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met de webredactie.

Fotomateriaal

Een aantal foto’s op deze website is gemaakt door Herman Verheij (Waddenvereniging).

Disclaimer

De website www.eemsdollard2050.nl is tot stand gekomen in opdracht van het Programma Eems-Dollard 2050. Op de website vindt u informatie over de Eems-Dollard in het algemeen en de maatregelen die binnen het Programma Eems-Dollard 2050 worden uitgevoerd, in het bijzonder.

Voorwaarden disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.eemsdollard2050.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer

Gebruik van de website

De informatie op www.eemsdollard2050.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de webredactie grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Links naar derden

Op de website www.eemsdollard2050.nl staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Eems-Dollard 2050 niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij het Programma Eems-Dollard 2050 en haar partners. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eems-Dollard 2050. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.