Home » Over het programma » Onze partners

Onze partners

De provincie Groningen en het Rijk zetten zich samen in voor ecologische verbeteringen van de Eems-Dollard met het meerjarige Programma Eems-Dollard 2050. Doel is om de vertroebeling van het water te verminderen, nieuwe leefgebieden voor dieren en planten te realiseren en het kustgebied aan te passen aan klimaatveranderingen. Die doelen kunnen alleen worden bereikt door nauw samen te werken. Het programma wordt uitgevoerd en gedragen door groot aantal partijen. Hieronder staan de logo’s van deze organisaties. Gezien de ligging van het estuarium is ook de samenwerking met Duitsland essentieel.