1. Home>
  2. Onze partners

Onze partners

De provincie Groningen en het Rijk zetten zich samen in voor ecologische verbeteringen van de Eems-Dollard met het meerjarige Programma Eems-Dollard 2050. Doel is om het zeldzame natuurgebied veilig te stellen en tegelijkertijd de economische activiteiten in de regio te verbeteren. Dat doel kan alleen worden bereikt door nauw samen te werken. Het programma wordt uitgevoerd en gedragen door groot aantal partijen. Hieronder staan de logo’s van deze organisaties. Gezien de ligging van het estuarium is ook de samenwerking met Duitsland essentieel.