1. Home>
  2. Financiering programma Eems Dollard

Financiering programma Eems Dollard

De investeringsomvang van het Programma ED2050 is ongeveer € 80 miljoen voor de periode 2016 tot en met 2021. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Deelprogramma Vitale kust € 58 miljoen
  • Deelprogramma Nuttig toepassen slib € 6 miljoen
  • Deelprogramma Hydromorfologische verbetering € 11 miljoen
  • Nederlands/Duitse samenwerking en programmamanagement € 5 miljoen

De financiering wordt gedragen door: de provincie Groningen, Rijkswaterstaat, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, het bedrijfsleven in de Eemsdelta en de natuur- en milieuorganisaties in de provincie Groningen.

Het programma wordt gesubsidieerd door het Waddenfonds, het Hoogwaterbeschermings-programma, POP 3 en het Europese programma LIFE-IP Nature.