Home » Projecten » Kleine Polder
Bekijk foto's Bekijk video

Kleine Polder

Project in het kort

Status:

Doel:

De Kleine Polder wordt aangepast tot een natuurgebied, met zoet en zout water en betere leefomstandigheden voor vogels, vissen en planten. Daarnaast krijgt de polder een belangrijke functie als recreatiegebied voor de dorpsbewoners. Met een groter strand, nieuw uitkijkpunt en verbeterde toegankelijkheid.

Verwachte einddatum:

Planvoorbereiding 2018 - 2019
Uitvoering Kleine Polder in 2021.

Locatie:

Bij Termunterzijl en Termunten.

wat we doen:

  • We maken eilanden waar vogels naar voedsel kunnen zoeken, kunnen broeden en veilig kunnen verblijven tijdens hoog water.
  • We breiden het strand en de zwemplas uit.
  • We leggen een speeleiland met bijvoorbeeld waterspeeltuin, blotevoetenpad en stapstenen aan. Ook komen er wandelpaden en een uitkijkpunt.
  • We leggen een visvriendelijke duiker naar het Termunterzijldiep aan, zodat vissen in en uit kunnen zwemmen.
  • We handhaven het open landschap met zicht op gemaal Rozema en de Termunter kerk.

Hoe ver we zijn:

Tot nu toe zijn alleen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het weghalen van een aantal bomen en bosjes bij het strandje. In mei 2021 start de aanleg van de nieuwe visvriendelijke duiker. Na afloop van het broedseizoen 2021 worden de vogeleilanden, zwemplas en speelvoorzieningen aangelegd. De meeste werkzaamheden zijn volgens de planning eind 2021 afgerond.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Kleine Polder leest u op de website van het Groninger Landschap.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Herwin Prins

projectleider Polder Breebaart en Kleine Polder

050 - 313 59 01

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen