Home » Projecten » Pilot Rifblokken
Bekijk foto's Bekijk video

Pilot Rifblokken

Project in het kort

Status:

Doel:

In de Eems-Dollard komen steeds minder schelpdieren voor. De pilot Rifblokken draagt bij aan herstel van schelpdieren door het aanbieden van een harde ondergrond waaraan mossels en oesters zich kunnen vastmaken. De rifblokken worden gemaakt uit Eems-Dollardslib. Op de blokken kunnen schelpdieren een rif bouwen, waar kreeftachtigen, weekdieren en vissen kunnen leven. Met de proef met rifblokken willen we bijdragen aan de kennisontwikkeling over biobouwers.

Mijlpalen:

Plaatsing rifblokken: september 2022.

Verwachte einddatum:

De monitoring loopt af in 2026.

Locatie:

Langs het dijktraject Eemshaven-Delfzijl en naast de Rijke Dijk.

wat we doen:

  • We ontwikkelden en maakten rifblokken van Eems-Dollard slib en plaatsten die in het estuarium.
  • We monitoren de rifblokken door te onderzoeken of mosselen en oesters zich vestigen. Daarnaast kijken we hoe het rif zich ontwikkelt.
  • In de pilot doen we praktische kennis op, die we onderbouwen met wetenschappelijke kennis. We delen onze resultaten met Waddenmozaïek, zodat zij deze kunnen vergelijken met andere herstelprojecten voor schelpdieren in de Waddenzee.

Biobouwers

Schelpdieren zoals mossels en oesters worden ook biobouwers genoemd. Door zich als een groepje te vestigen op een plek creëren ze nieuwe (bodem)structuren voor onderwaterdieren en -planten. In de Waddenzee nemen schelpdieren af. Dit heeft gevolgen voor andere dieren die voor voedsel of vestiging van hen afhankelijk zijn. Met de proef met rifblokken willen we bijdragen aan de kennisontwikkeling over biobouwers.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Jip Koster

Projectleider pilot Rifblokken

06 - 16 57 42 29

Interessante verhalen en artikelen