Home » Projecten » Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering
Bekijk foto's

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

Project in het kort

Status:

Doel:

We onderzoeken of het technisch, financieel en juridisch haalbaar is om slib uit de Eemshaven te gebruiken voor verbetering van landbouwgronden in de Veenkoloniën.

Mijlpalen:

Start proefproject: 2015.
Proefproject klaar: 2022.

Verwachte einddatum:

2022

Locatie:

Veenkoloniën

wat we doen:

  • We zochten naar de beste manier om het slib te winnen, op te slaan, te vervoeren en op landbouwgronden aan te brengen en daarmee de zandgrond in de Veenkoloniën te verbeteren.
  • We onderzochten of het aanbrengen van een laag slib op landbouwgrond zorgt voor betere opbrengsten en dus meerwaarde heeft voor boeren.
  • We deden ervaring op met de wet- en regelgeving van het opbrengen van slib op landbouwgrond.
  • We deden een haalbaarheidsonderzoek om te kijken of dit proefproject ook op grotere schaal rendabel kan zijn.
  • We zoeken marktpartijen die dit concept verder willen uitvoeren.

Hoe ver we zijn:

Verschillende manieren van winning, opslag, transport en aanbrengen van slib op zandgrond zijn onderzocht. Uit onderzoek naar de meerwaarde voor boeren blijkt dat zandgrond met een laagje slib meer water en voedingsstoffen vasthoudt, wat bijdraagt aan het klei-humuscomplex. Ook vindt minder grondverstuiving plaats. Voor de boeren levert dit een betere opbrengst op. Het is een uitdaging de opgedane ervaring met wet- en regelgeving te borgen bij het op grotere schaal opbrengen van slib op landbouwgronden.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Bart van der Kolk

Projectleider pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

06 - 21 10 11 09

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen