Home » Projecten » Vogelbroedeiland
Bekijk foto's Bekijk video

Vogelbroedeiland

Project in het kort

Status:

Doel:

Met de aanleg van een vogelbroedeiland bieden we vogels zoals de noordse stern, het visdiefje, bontbekplevier en kluut een plek om te leven en rustig te broeden. Het eiland vermindert bovendien de overlast van vogels die nu op het bedrijventerrein van de Eemshaven broeden. Ook daalt het aantal vogelslachtoffers door windmolens.

Mijlpalen:

Aanleg broedeiland: 2018

Locatie:

Bij de Eemshaven.

wat we doen:

  • We legden een broedeiland van ongeveer 2 hectare aan met zand en kleileem dat vrijkwam bij de vaargeulverdieping. Op het eiland kunnen broedvogels veilig broeden. Het eiland dient ook als hoogwatervluchtplaats en voedselgebied voor trekvogels.
  • We zorgen voor gunstige omstandigheden voor broed- en trekvogels: voldoende natuurlijk voedsel, plaatsen om voor hoogwater te vluchten, bescherming tegen roofdieren en zo weinig mogelijk verstoring.
  • We monitoren het broedsucces van broed- en trekvogels op het eiland.

Onderzoek

Lees meer over het broedsucces van vogelbroedeiland Stern in de rapportage 2022 van Sovon.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Allix Brenninkmeijer

Waddenecoloog provincie Groningen

06-21699220

Stel een vraag

Velden met een * zijn verplicht.

Interessante verhalen en artikelen