1. Home>
  2. Projecten>
  3. Vogelbroedeiland
Bekijk foto's Bekijk projectvideo

Vogelbroedeiland

Project in het kort

Doel:

Met de aanleg van een vogelbroedeiland bieden we vogels zoals de noordse stern, het visdiefje, bontbekplevier en kluut een plek om te leven en rustig te broeden. Het eiland vermindert bovendien de overlast van vogels die nu op het bedrijventerrein van de Eemshaven broeden. Ook daalt het aantal vogelslachtoffers door windmolens.

Verwachte einddatum:

Januari 2017.

Locatie:

Bij de Eemshaven.

wat we doen:

  • We leggen een broedeiland van ongeveer 2 hectare aan.
  • We zorgen voor gunstige omstandigheden voor broed- en trekvogels: voldoende natuurlijk voedsel, plaatsen om voor hoogwater te vluchten, en zo weinig mogelijk verstoring.

Hoe ver we zijn:

In 2018 is het vogelbroedeiland Stern voor de kust van de Eemshaven gerealiseerd met zand en kleileem dat vrijkwam bij de vaargeulverdieping. Op het eiland kunnen broedvogels veilig broeden. Het eiland dient ook als hoogwatervluchtplaats en voedselgebied voor trekvogels.

Door de aanleg van een vogelbroedeiland krijgen de vogels weer een goede plek om te leven en rustig te broeden.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Merijn Bolkestein

projectleider Rijke Dijk en Vogelbroedeiland

06-27277879

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen